Анкета

Да ли су ти информације са овог сајта биле корисне?

Да 77% (24)
 

Не 13% (4)
 

Делимично 10% (3)
 

Остале анкете

· Да ли су ти информације са овог сајта биле корисне?