Ученичка задругаУ школској 2019/2020  години у школи је основана ученичка задруга, под називом „КnicKo“.
Основне делатности Задруге су:
-израда разних  сувенира
-производња  органске  козметике
-рестаурација старог школског инвентара
-производња и продаја предмета које Задруга произведе,
-израда делова за финалну производњу и индустрију у сарадњи са разним      предузећима,
-производња разних предмета за потребе школа и становништва,
-прикупљање секундарних сировина,
-услужне делатности различитих садржаја,
-други послови који се уклапају у наставни план и програм практичне наставе за постојеће образовне профиле (бравари, заваривачи, оператере машинске обраде, финансијске администраторе и машинске техничаре за компјутерско конструисање.)
 
На тај начин наши ученици својим радом, у сарадњи са наставницима, стварају све повољније услове за реализацију свих облика образовно-васпитног рада.
Допунска средства, стечена радом ученика и наставника преко Ђачке задруге, користиће се за:
  • уређење школског простора (учионица, кабинета, лабораторија), њиховог опремања најсавременијом опремом, наставним средствима и училима,
  • обогаћивање књижног фонда школске библиотеке,
  • набавку дела материјала за извођење практичне наставе и лабораторијских вежби,
  • уређивање школског дворишта и просторија Школе,
  • екскурзије и студијска путовања.
Делатност ученичке задруге има за циљ да ученицима омогући овладавање основним елементима процеса производње, продаје, маркетинга и промоције, професионално усмеравање и развијање предузетничког духа, формирање радних навика и развијање свести о тимском раду, стварању и сарадњи.

Чланови Ђачке задруге ће учествовати на скуповима, смотрама и такмичењима које организује Савез ученичких задруга Србије.
Ђачка задруга ће представити своје активности и радове као и понуде за обављање различитих врста послова преко сајта Школе.