Aktuelnosti

Друго место на међуокружном такмичењу

Датум: 18. Maj 2021 13:40 Категорија: Aktuelnosti

Наш ученик Андрија Лазић освојио је друго место на међуокружном такмичењу у атлетици
у дисциплини на 400 метара. Такмичење је одржано у Чачку 14. 05. 2021. године.
Честитамо ученику и професору Звонку Петрeшу и надамо се да је ово само један у низу успеха.Прочитај

СРЕДЊА ШКОЛА ''ДОБРИЦА ЕРИЋ'' У КНИЋУ СПРЕМНА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.

Датум: 14. Maj 2021 12:29 Категорија: Aktuelnosti

Прочитај

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Датум: 14. Maj 2021 12:26 Категорија: Aktuelnosti

Ученици одељења 4/1 са професором статистике Ненадом Пантовићем, реализовали су и представили огледни час који је резултат пројектног задатка на тему вршњачког насиља.
Пројектни задатак започет је још у новембру, а преданим радом и трудом ученици су кроз истаживачки рад обрадили податке и осталим ученицима и професорима представили
значај превенције вербалног физичког и психичког насиља.Прочитај

Презентација актуелних занимања Средње школе ''Добрица Ерић'' из Кнића

Датум: 11. Maj 2021 08:19 Категорија: Aktuelnosti

https://drive.google.com/file/d/1o10gWJqq2vt_iY58UvUSgInYEDAMF5-8/view?fbclid=IwAR1sjQZ0uIyONPHccqWEJ9rnVwfp7VFATWTGKpqQH5pH-PnA8OcJgQjVOOQ

Прочитај

Развојни бизнис центар и компанија ,,Ема“ у нашој школи

Датум: 06. Maj 2021 13:27 Категорија: Aktuelnosti

Развојни бизнис центар и компанија ,,Ема“ у нашој школи
Развојни бизнис центар у сарадњи са компанијом ,,Ема“ из Кнића одржао је предавање у нашој школи. Развојни бизнис центар је организација којој се свако ко је на тржишту рада може обратити за било какву информацију или било какву помоћ. У сарадњи са водећом компанијом у окружењу, нашим ученицима представљен је значај и развој пословања у овој области.
Компанија ,,Ема“ постоји од 1991. године и претежно се бави производњом надградње за камионе, као што су: хладњаче, сладоледаре, а производи се извозе и ван земље.
Наши ученици су се упознали са радом и развојем фирме ,,Ема“ у којој ће временом моћи и да стичу праксу и пронађу запослење.
Надамо се да ће и друге фирме представљати своје делатности како би се ученици упознали са различитим делатностима и остали да живе и раде у свом месту.

Прочитај

Представљање ученичке задруге "КнићКо" на РТС-у, у емисији "Ово је Србија"

Датум: 06. Maj 2021 13:22 Категорија: Aktuelnosti

Представљање ученичке задруге "КнићКо" на РТС-у, у емисији "Ово је Србија" можете погледати кликом на следећи линк :

https://www.facebook.com/skoladobricaeric/videos/254347386389005

Прочитај

Најновији број часописа ''КНИЋКО''

Датум: 06. Maj 2021 13:17 Категорија: Aktuelnosti

Најновији број часописа ''КНИЋКО'' можете погледати кликом на следећи линк :

http://online.anyflip.com/iedqh/myxj/mobile/index.html

Прочитај

Национална платформа - „Чувам те“

Датум: 16. April 2021 13:38 Категорија: Aktuelnosti

Обавештавамо вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

Прочитај

Табле са чувеним стиховима Добрице Ерића

Датум: 15. April 2021 12:04 Категорија: Aktuelnosti

Школко двориште оплемењено новим таблама са чувеним стиховима Добрице Ерића


Прочитај

КАРИЈЕРНО САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКА ОБРАЗОВАЊУ МЛАДИХ

Датум: 09. April 2021 10:41 Категорија: Aktuelnosti

Kaко смо у мартовском часопису нашег елетронског часописа ,,Книћко" објавили чланак о Каријерном саветовању и подршци запошљавању младих, приказујемо вам и:
СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ
на унапређењу конкурентности младих на тржишту рада
Закључен дана .......................... између
Развојног бизнис центра Крагујевац, са седиштем у Крагујевцу, ул. Драгољуба Миловановића Бене 25, Крагујевац, кога заступа Марија Стојадиновић, директор (у даљем тексту РБЦ) и
Средње школе ’’Добрица Ерић’’, из Кнића, коју заступа Љиљана Марниковић, директор (у даљем тексту школа)
Члан 1
Овај Споразум сачињен је у оквиру пројеката које реализује РБЦ, у сарадњи са локалним партнерима из јавног, приватног и цивилног сектора, а који имају за циљ унапређење запошљавања и запошљивости младих, и олакшавање њиховог преласка из света образовања у свет рада.
Члан 2
Сврха Споразума је унапређење конкурентности младих на тржишту рада, по завршетку формалног образовања, кроз остарење следећих резултата:
- Повећање информисаности младих о каријерним могућностима, стању на тржишту рада, потребама компанија, дефицитарним занимањима, начинима за тражење посла
- Унапређење вештина за активно тражење посла
- Унапређење планирања каријере и доношења информисаних каријерних одлука заснованих на подацима
- Унапређење стручних и послових вештина
Члан 3
Сарадња РБЦ-а и школе, ради остваривања сврхе и резуултата Споразума наведених у Члану 2 овог Споразума, оствариваће се кроз, али није лимитирана на, следеће активности:
- Групне сесије каријерног информисања и саветовања, у којима учествују и представници послодаваца
- Индвидуално каријерно саветовање
- Процену компетенција младих
- Активности усмерене на стицање практичних стручних и пословних вештина
Могуће су и друге активности, које доприносе Сврси и резултатима Споразума, а у складу са расположивим пројектима и могућностима РБЦ-а и школе.
Члан 4
РБЦ се обавезује да ће:
- Благовремено информисати школу о расположивим активностима и приликама за ученике
- Припремити и координирати имплементацију договорених активности
- Обезбедити гостовање послодаваца и других стручњака, када то договорене активности предвиђају
- Пружити прилике за инвидуално и групно каријерног саветовање ученицима школе, у оквиру својих пројектних активности, када такве активности постоје
- Организовати онлине активности групног каријерног саветовања за младих
Члан 5
Школа се обавезује да ће:
- Информисати ученике и наставнике о предложеним и договореним активностима
- Обезбедити учешће ученика у договореним активностима, у складу са њиховом добром вољом
- Сарађивати на припреми и организацији договорених активности
- У случају реализације активности уживо, уколико је потребно, омогућити реализацију активности у просторијама школе, у складу са расположивим ресурсима.
Члан 6
Стране у Споразуму сагласне су да евентуалне спорове поводом овог Споразума покушају да реше мирним путем.
Члан 7
Овај Споразум ступа на снагу даном потписивања од страних оба партнера.
Члан 8
Овај Споразум сачињен је у два (2) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по један.
РБЦ
_________________________
Школа

Прочитај